PSV. de Water-Poorters

** Vrij rijden Ruitersportcentrum Sneek

Met ingang van heden is er de mogelijkheid baklid te worden bij PSV.de
Water-Poorters.

Wat houdt dit in:

Een baklid betaalt éénmalig € 100,00 en kan gedurende de periode 1
december 2019 – 31 maart 2020 onbeperkt vrij rijden (zowel 60 x 20
als 40 x 20 behoudens lessen, wedstrijden en evenementen) op de
volgende momenten:

- Vrij rijden op werkdagen tussen 09.00 uur en 18.00 uur

- Vrij rijden in het weekend tussen 09.00 uur en 13.00 uur

Leden die geen baklid willen worden maar wel eens vrij willen rijden
in Ruitersportcentrum Sneek, Pim Mulierstraat 7, 8602 CL Sneek, betalen € 10,00 per keer.

Voor meer informatie, opgave baklid, of vrij rijden per keer, neem je
contact op met:

Froukjen Attema 0612870735 of via de mail

Wij hopen op veel enthousiaste reacties!